Teljes körű megoldások
a digitális oktatásban

Többéves tapasztalattal, szakértelemmel segítünk ügyfeleinknek egyedi igényeik kielégítésében és céljaik elérésében. Teljes körű szolgáltatásaink révén a partnereink elképzeléseihez és szükségleteihez legjobban illeszkedő, rugalmas megoldást nyújtjuk az elektronikus oktatás és képzésmenedzsment területén.
Szolgáltatásaink

Tananyag­fejlesztés
vonal

Profilunk központi eleme a különböző intézményi és vállalati igényeket szem előtt tartó, komplex e-learning megoldások, tananyagok létrehozása, képzési programok kidolgozása. Módszertani elveinknek megfelelően tananyagaink készítését a célcsoport képesség- és tudásszintjének elemzésével kezdjük, ezt követi az ismeretelsajátítás céljának és a felhasználás módjának feltérképezése, szoros együttműködésben a megrendelővel.

Filozófiánk szerint az oktatás akkor a leghatékonyabb, ha – a résztvevők tudásszintjét, képességeit és a tanulás majdani körülményeit figyelembe véve – szolgáltatói szemlélettel segítjük és élvezetessé tesszük a tanulás folyamatát. Kiemelten kezeljük a tanulói motiváció kérdését, és gyakorlatorientált, interaktív tudásátadásra törekszünk annak érdekében, hogy a felhasználó a megszerzett ismereteket valós élethelyzetekben is képes legyen alkalmazni.

Koncepció­alkotás, módszertani tervezés

Pedagógiailag képzett, e-learning módszertanban jártas forgatókönyvírói csapatunk a célcsoport, a feldolgozandó szakmai tartalom és a megrendelői igények figyelembevételével, a teljes projektcsapattal közösen alkotja meg a tananyag koncepcióját. Már a szakmai kézirat készülésének fázisától támogatjuk a kéziratíró munkáját, hogy a leendő tanulók életkori sajátosságainak, előismereteinek, tanulási rutinjainak, életkörülményeinek és motivációinak leginkább megfelelő tananyagokat állíthassuk elő.

A módszertani tervezés, forgatókönyvírás során a koncepcióban meghatározott eszközrendszert használva építjük fel a tananyagtartalmat. A célcsoport nyelvére formált szöveggel, a tartalom vizualizációjával (statikus és mozgó média tervezésével) és megfelelő strukturálásával tesszük tanulhatóbbá, motiváló interakciókkal, játékos feladatokkal tesszük érdekesebbé a tananyagokat.

Grafikai tervezés

A tananyag vizuális megjelenítését grafikusaink többéves szakmai tapasztalatukkal segítik. Az arculattervezésen túl további multimédiás tartalmak megvalósításával teszik teljessé az oktatási anyagokat, amelyek korszerű, már mobileszközökre optimalizált formában, játékos interakciókkal kiegészítve kerülnek webes felületre. A grafikai csapaton belül több szakterület képviselője foglalkozik a médiatartalmak készítésével. Tevékenységi körükbe tartozik a nyomdai kiadványok tördelése, vektor- és pixelgrafikai ábrázolás, kétdimenziós animáció készítése, összetettebb tartalmak háromdimenziós képi és animációs szemléltetése.

Oktatásmódszertanunk és tervezői látásmódunk szerint a grafikai ábrázolás funkcionális feladatot teljesít: a kreatív tervezés eredménye a vizuálisan támogatott digitális oktatás.

Médiaanyagok gyártása

Saját stúdióval rendelkező médiagyártó részlegünk a különböző oktatási anyagok részét képező szemléltető videók, illusztrációs jellegű fotók és filmek gyártását végzi, segíti elő. Stúdiónk lehetőséget biztosít élő narráció felvételére, blue és green boxos fotók és videók készítésére, súgógéppel segített felvételre és tárgyak befotózására.

A technikai eszközpark része – céljainknak és követelményeinknek megfelelően – három broadcast minőségű videós szett, valamint professzionális fényképezőgép és világítás. A kollégák kiválasztásakor a legnagyobb hangsúlyt a szakmai tapasztalat, a technikai tudás és a kreativitás hármasára helyeztük, így ezek jellemzik legfőbb tevékenységeiket is: az operatőri feladatokat, a videóvágást és a fotózást.

Tananyag­szerkesztés

Az elkészült forgatókönyv és az előre meghatározott arculat alapján történik a tananyag beszerkesztése. A tananyag struktúrájának kialakítása után az egyes tananyagoldalakra bekerülnek az előre elkészített tartalmak (szövegek, fotók, ábrák, videók, hangok), illetve a különböző interakciók, játékos feladatok és tesztek. A szerkesztés során a legfontosabb szempont, hogy a tananyag minden eszközön, bármilyen méretű képernyőn a lehető legjobb tanulási élményt biztosítsa.


Nyelvi lektorálás

A nyelvi lektorok a tananyagkéziratok, forgatókönyvek és elektronikus tananyagok plágiumellenőrzését, nyelvi és stilisztikai ellenőrzését, javítását, korrektúrázását végzik. A teljes körű szöveggondozás kiterjed a kéziratok (nyelvi) elbírálására, a forgatókönyvírók szövegírói-szöveggondozói munkájának szakmai (helyesírási, nyelvhelyességi stb.) támogatására, az egységes nyelvi-stilisztikai-módszertani követelmények kidolgozásában való részvételre a minőségi tananyagok előállítása érdekében.

Projekt­menedzsment

A tananyagok elkészítése során ügyfeleink leggyakrabban projektmenedzser kollégáinkkal találkoznak, egyeztetnek. Ők azok, akik az adott feladaton dolgozó munkatársak erőfeszítéseit összehangolva biztosítják, hogy végeredményként a megrendelő elképzeléseinek – és nem utolsó sorban a határidőknek, a költségvetésnek – leginkább megfelelő tananyag jöjjön létre.

Legyen szó rövid ismertetőanyagról vagy többéves képzést felölelő, komplex e-learning megoldásról, minden projektünk átesik a hosszú évek tapasztalatai alapján kidolgozott gyártási folyamatunkon. Ennek első lépéseiben a projektmenedzserek az ügyféllel közösen meghatározzák a feladat részletes kritériumait, majd a gyártás során koordinálják a szakértők, a forgatókönyvírók, a grafikusok, médiaszakemberek, lektorok és szerkesztők munkáját mindaddig, amíg a megrendelő kézhez veheti a számára ideális elektronikus tananyagot.

Képzés­menedzsment
vonal

Az általunk alkalmazott képzésmenedzsment-rendszer – a Nexius Learning – egy rugalmas, az egyedi igényeknek megfelelően alakítható tudásátadó és adminisztrációs felület.

Megoldásunk segítségével folyamatosan nyomon követhető a tananyagok életciklusa, felhasználási módja. A terhelhetőséget felhőalapú technológia biztosítja, így felhasználószámtól függetlenül akár több százezer fős kurzusok is szervezhetők. A rendszer lehetőséget nyújt a résztvevők tanulási folyamatának menedzselésére, teljesítményük monitorozására, illetve a kurzusok követelményrendszerének finomhangolására.

Tanácsadás
vonal

Az elektronikus oktatás területén szerzett széles körű tapasztalatokat hasznosítva e-learning tanácsadási üzletágunk szakirányú tájékoztatással, konzultációval áll ügyfelei rendelkezésére.

A szolgáltatást olyan ügyfeleinknek ajánljuk, akik maguk terveznek e-learning képzéseket előállítani, vagy szeretnének javítani e-learning képzéseik minőségén, hatékonyságán. A tanácsadás során felmérjük a megrendelő igényeit, és ennek megfelelően ajánlunk megoldási lehetőségeket.

Rendszer-üzemeltetés
vonal

Szolgáltatásaink közé tartozik a megrendelő által készített tananyagok képzésekbe szervezése, a képzésmenedzsment-rendszer üzemeltetése is. A saját fejlesztésű képzésmenedzsment-rendszer paraméterezése, a megoldási lehetőségek ajánlása egyedi megrendelői igények alapján történik.