Pedagógus-továbbképzések

Pedagógus-továbbképzéseink keretében a pedagógusok saját időbeosztásuknak és érdeklődési körüknek megfelelően végezhetnek kurzusokat és szerezhetnek akkreditált tanúsítványt.
Pedagógus-továbbképzések

Matematika­érettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés

Középiskolai tanárok részére

A továbbképzés célja, hogy a matematikatanárok megismerjék és eredményesen alkalmazni tudják a Felkészítés a közép- és az emelt szintű matematikaérettségire című e-learning kurzust tanórai és tanórán kívüli keretek között, tanulócsoportjaik tudásához és tempójához igazodva.

A kurzus a módszertani pedagógus-továbbképzésen felül a közép- és az emelt szintű matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus összes tananyagát tartalmazza.

A továbbképzés elsődlegesen a gyakorló középiskolai matematikatanárokat célozza meg, de hasznos lehet valamennyi, a téma iránt érdeklődő középiskolai tanár számára, aki kíváncsi, miként használható az e-learning a tanítás-tanulás folyamatában, az érettségire való felkészítésben. A jelentkezés feltétele egyetemi szintű pedagógusi végzettség.

A résztvevők a továbbképzés végén a teljes tananyag megtekintésével és a záróteszt sikeres teljesítésével szerzik meg a 30 kreditpontot.

Beiratkozom

Közlekedési ismeretek oktatása, módszertani pedagógus-továbbképzés

1–12. osztályok tanítói és tanárai részére

A 30 órás akkreditált továbbképzés a biztonságos és szabályos közlekedés ismereteinek oktatására készíti fel a pedagógusokat. Akik eredményesen elvégzik a kurzust, nemcsak a komplex ismeretanyagot lesznek képesek átadni, hanem fejleszteni is tudják a diákok biztonságos és tudatos közlekedéshez kapcsolódó készségeit és képességeit.

A képzés tartalmazza az általános közlekedési szabályok, a közúti jelzések, valamint a gyalogos, a kerékpáros és a segédmotoros kerékpáros közlekedésre vonatkozó legfontosabb szabályok ismertetését, és bemutatja a közlekedés rendszerét. Az alapismeretek mellett a tananyag letölthető segédletekkel, teszt- és projektötletekkel, sok közlekedéstörténeti érdekességgel, valamint oktatási módszerek és munkaformák áttekintésével igyekszik minél hasznosíthatóbb tudást adni a pedagógusok számára.

Beiratkozom

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz” című képzés

A képzés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) használatának elsajátításához ad teljes körű támogatást. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a KRÉTA-rendszer felépítését, működését, menüpontjait, és megszerezzék a rendszer használatához szükséges felhasználói szintű tudást. A KRÉTA-rendszer felhasználóbarát, letisztult felülete csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit, segít a naprakész dokumentáció vezetésében, emellett a szülők számára is tájékoztatást nyújt gyermekük iskolai előremeneteléről. A képzést elvégzők gyakorlással egybekötve tanulhatják meg a felület kezelését, így kiaknázhatják a KRÉTA nyújtotta előnyöket.

A KRÉTA-rendszerről és a beiratkozás menetéről itt tájékozódhat:

További információk

„Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában” című akkreditált pedagógus-továbbképzés

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok használni és alkalmazni tudják az interaktív panelt és a hozzá kapcsolódó OpenBoard szoftvert a saját pedagógiai tevékenységük során, illetve hogy a tanórákon használható OpenBoard szoftverrel készített tananyagokat hozzáférhetővé tudják tenni a tanárok és a diákok számára a KRÉTA-rendszerben a KRÉTA OpenBoard-kezelő alkalmazásával. A képzés elvégzésével a résztvevők gyakorlati tapasztalatot szereznek a tanórát támogató interaktív tananyagok (feladattípusok) szerkesztésében, illetve az interaktív panellel tartott tanóra szervezésében, különböző munkaformák alkalmazásával. Megismerik a Bloom-taxonómia szerinti gondolkodási szintekhez és műveletekhez társítható feladattípusokat, valamint azok korosztályi jellemzőit.

A képzésre való jelentkezés a KRÉTA-rendszerben az E-LEARNING menüpontban érhető el.

Tanulói visszajelzések

A képzésben eddig részt vevőknek köszönjük megtisztelő véleményüket!
„Örülök, hogy létrehozták ezt a felületet. Nagyon segíti a tanulók érettségire való felkészülését, és szerintem a szaktanároknak is hasznos információkat tartalmaz.” „A képzés jól szervezett, a rendelkezésünkre bocsájtott információk alapján a zárótesztek könnyedén megoldhatóak. Az egyetlen hiányossága, hogy nem részletezi ki, hogy a tanár a tanítási folyamatban hogyan tudja a diákok felületét megtekinteni. Akár egy újabb képzés keretein belül szívesen folytatnám a tanulmányt.” „Nagyon élveztem a képzés minden percét. Az újszerű ötletek a 21. századot képviselik. Az egyéni elvárásaimnak maximálisan megfelelt. Köszönöm szépen a lehetőséget! További hasznos fejlesztő munkát kívánok!”

Minőségbiztosítási jelentés

Az eddigi képzési időszakok részletes minőségbiztosítási jelentése alább letölthető.

(2017.11.20. – 2018.02.28.)


2018.03.01. – 2018.05.31.


(2018.06.01. – 2018.10.31.)


(2018.11.01. – 2019.02.28.)


(2019.03.01. – 2019.07.31.)


(2019.08.01. – 2019.12.31.)


(2020.03.01. – 2020.08.31.)