Felkészítő a középiskolai matematika­felvételire

A középiskolai felvételi mérföldkő a diákok életében. A matematikafelvételire felkészítő e-learning kurzus 15 héten át nyújt segítséget a megmérettetéshez a négy- vagy hatosztályos gimnáziumba készülőknek.

Tartalmazza az elméleti tananyagot és a kapcsolódó szemléltető ábrákat, mintapéldákat, elméleti teszteket valamennyi témában, gazdagon illusztrálva. A gyakorlófeladatokhoz megoldási segítség tartozik, amely bemutatja az egyes lépésekhez használható képleteket. Az ismeretek elsajátítása tudáspróbával és záródolgozattal ellenőrizhető. A képzésben megtalálható a sikeres középiskolai matematikafelvételihez szükséges teljes ismeretanyag.

Témakörök:

 • Halmazok, logika és kombinatorika
 • Statisztika és grafikonelemzés
 • Számhalmazok és műveletek, hatványozás
 • Számsorozatok és a számtani sorozat
 • Arányosság, százalékszámítás
 • Számelmélet, összetett oszthatósági feladatok
 • Tájékozódás a koordináta-rendszerben, lineáris függvények
 • Algebrai kifejezések
 • Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
 • Szöveges feladatok
 • Síkgeometria és egybevágósági transzformációk
 • Kerület és terület számítása, Pitagorasz tétele
 • Térbeli alakzatok, felszín és térfogat számítása

Nézz bele a képzésbe!

A képernyőképekre kattintva az adott tananyagoldal lejátszható.
Mértékváltás, a terület mérése
Halmaz, logika, kombinatorika
Statisztika, Grafikonelemzés