Egyetemi
matematika­kurzusok

Az egyetemi matematikafelkészítők 5 kurzusba rendezve, modern, gyakorlófelülettel rendelkező, interaktív tananyagokkal segítik a felsőoktatásban tanuló egyetemi hallgatókat. A tananyagok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy használójuk akár egyedül is hatékonyan felkészülhessen a zárthelyi dolgozatokra és vizsgákra.

A lépésekre bontott mintafeladatokkal, a leckék végén található elméleti tesztekkel és a fejezeteket lezáró gyakorlófeladatokkal a hallgató felmérheti azt is, mennyire alaposan sajátította el a tananyagot, és hol tart a tanulási folyamatban. A képzés mindig elérhető, a hallgatóval kommunikáló interaktív eszközként, alapos felkészítéssel hozzásegítheti rendszeres használóját a matematika megértéséhez, szeretetéhez, s ezzel együtt a sikeres vizsgához is.

Minden kurzus egy tananyagot tartalmaz, amely a mai oktatási követelményeknek megfelelően jól érthető, példákkal, ábrákkal és animációkkal illusztrált, s amelyet a hallgató bárhol, bármilyen eszközön – akár mobiltelefonon is – tud használni. Minden lecke tanulási célkitűzésekkel kezdődik, amelyek az adott leckében elsajátítható készségeket és képességeket fogalmazzák meg.

Lineáris algebra

A kurzus lefedi a főiskolai és egyetemi matematikai alapképzések lineáris algebrával foglalkozó anyagát. A témát – az alkalmazások által felvetett kérdések és a matematika belső logikája szerint – egymásra épülő fogalmak, összefüggések és algoritmusok szervesen összekapcsolódó rendszereként mutatja be. Ezzel elősegíti az alaposabb megértést, a könnyebb megjegyezhetőséget és a hatékonyabb felhasználást.

Egyváltozós függvények analízise

A kurzus tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek az egyváltozós függvények kapcsán megszerezhetők a mérnök-, közgazdász- vagy fizikushallgatók egyetemi matematikai alapképzésének keretében. Az első fejezet komoly alapozást nyújt az egyetemi oktatásba bekerülő hallgatónak, a további fejezetek viszont jóval túlmutatnak az első féléves analízis tantárgy anyagán: számtalan olyan további ismerettel szolgálnak, amelyek megbeszélésére az egyetemi órák alatt nincs mindig lehetőség.

Többváltozós függvények analízise

A kurzus részletesen ismerteti az egyetemi matematikai alapképzés többváltozós függvényekkel foglalkozó tananyagát. Az alapfogalmak precíz bevezetése után lépésről lépésre, példákkal és ábrákkal illusztrálva mutatja be a többváltozós függvények tulajdonságait, differenciál- és integrálszámítását, felületekkel való szemléltetését, így segítve elő a jobb megértést és a sikeres tanulást.

Vektoranalízis

Ez a mai igényeket kielégítő, elektronikus gyakorlófelülettel rendelkező, interaktív online oktatási segédanyag azzal a szándékkal készült, hogy a hallgatók átfogó ismeretekhez jussanak a vektoranalízis témakörét illetően. Tíz leckéje lefedi a főiskolai és egyetemi BSc-kurzusok vektoranalízis tantárgyának törzsanyagát. A felhasználó a tananyag segítségével felkészülhet a megfelelő zárthelyi dolgozatokra és vizsgákra, valamint visszajelzést kaphat arról, mennyire alaposan sajátította el az ismereteket, és hol tart a tanulási folyamatban.

Differenciálegyenletek

Ez az online kurzus az egyetemi BSc-képzés differenciálegyenletekkel foglalkozó bevezető kurzusa hallgatóinak készült. Azok számára is hasznos lehet, akik a differenciálegyenletek területén már rendelkeznek valamilyen ismerettel, és a témával kapcsolatos konkrét kérdésükre keresik a választ. Az anyag elméleti részét sok mintafeladat, teszt és gyakorlófeladat teszi teljessé és érthetővé, ezzel elősegítve az alaposabb megértést, a könnyebb megjegyezhetőséget és a hatékonyabb felhasználást.