Egyetemi felzárkóztató matematika e-learning képzések

Az egyetemi oktatásba a hallgatók különböző tudásszinttel érkeznek, ismereteik mélysége eltérő, így középiskolai tanulmányaikból származó esetleges hiányosságaik a felsőoktatási képzés során nehézséget jelenthetnek a sikeres vizsgák teljesítése terén. Különösen igaz ez a műszaki, illetve a gazdasági szakok esetében, ahol a későbbi eredményességet nagyban befolyásolhatja a nem megfelelő matematikai előképzettség.

Az egyetemi felzárkóztató matematika e-learning képzés felöleli a legfontosabb matematikai témaköröket – az elméletet, valamint a gyakorlópéldákat és a szintfelmérőket –, amelyeket a középiskolában a közép- és emelt szintű matematikaoktatás során a hallgatóknak meg kellett ismerniük, el kellett végezniük.

A képzés 10 témakörből áll, és témánként több mint 100 különböző nehézségű gyakorlófeladatot tartalmaz. Ezen túlmenően több száz ZH-típusú feladat is található a tananyagokban, melyek kiértékelése során a tanuló részletes magyarázatot kap a feladatok helyes megoldását illetően. A példatár elméleti része a középiskolai közép- és emelt szintű érettségi új, 2017-től érvényes követelményén alapul. A képzés elősegíti a homályos témakörök tisztázását, az eddig ismeretlen témák és feladatok elsajátítását és a vizsgák sikeres teljesítését.

Témakörök:

 • Algebrai átalakítások – műveletek törtekkel, hatványokkal, gyökökkel
 • Függvények, elemi függvények tulajdonságai, grafikonjai
 • Elsőfokú és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek
 • Törtes, gyökös, abszolút értékes egyenletek és egyenlőtlenségek
 • A logaritmus azonosságai – exponenciális, logaritmikus egyenletek és egyenlőtlenségek
 • Két- és háromismeretlenes egyenletrendszerek
 • Trigonometria – függvények, azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek
 • Számtani és mértani sorozatok – polinomok, polinomok maradékos osztása
 • Koordinátageometria – egyenesek, körök, síkok, vektorok
 • Valószínűségszámítás és kombinatorika
Beiratkozom

Egyetemi felzárkóztató matematika

1. ZH kurzus

A kurzus tartalmazza az első ZH sikeres teljesítéshez szükséges témakörök tesztfeladatait:

 1. Algebrai átalakítások – műveletek törtekkel, hatványokkal, gyökökkel
 2. Függvények, elemi függvények tulajdonságai, grafikonjai, százalékszámítás
 3. Elsőfokú és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek
 4. Törtes, gyökös, abszolút értékes egyenletek és egyenlőtlenségek
 5. A logaritmus azonosságai – exponenciális, logaritmikus egyenletek és egyenlőtlenségek
Egyetemi felzárkóztató matematika

2. ZH kurzus

A kurzusban az egyetemi felzárkóztató matematika e-learning képzés alábbi témáihoz kapcsolódó ZH-feladatok találhatók:

 1. Két- és háromismeretlenes egyenletrendszerek
 2. Trigonometria – függvények, azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek
 3. Számtani és mértani sorozatok – polinomok, polinomok maradékos osztása
 4. Koordinátageometria – egyenesek, körök, síkok, vektorok
 5. Valószínűségszámítás és kombinatorika