Matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés

Középiskolai tanárok részére

A továbbképzés fő célja, hogy: a matematikatanárok legyenek képesek a Felkészítés a közép- és emelt szintű matematikaérettségire című e-learning kurzus feldolgozását tanórai és tanórán kívüli keretek között, a tanulócsoportjaik tudásához és tempójához igazodva eredményesen feldolgozni.

A kurzus a módszertani pedagógus-továbbképzésen felül a Közép- és emelt szintű matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus összes tananyagát tartalmazza.

A továbbképzés elsődleges célcsoportja a gyakorló középiskolai matematikatanárok, másodlagos célcsoportja pedig valamennyi, a téma iránt érdeklődő középiskolai tanár, aki kíváncsi, milyen módon alkalmazható az e-learning a tanítás-tanulás folyamatában, az érettségire való felkészítésben. A jelentkezés feltétele egyetemi szintű pedagógus végzettség.

Közlekedési ismeretek oktatására felkészítő pedagógus-továbbképzés

1-12. osztályok tanítói és tanárai részére

A 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés a biztonságos és szabályos közlekedési ismeretek oktatására készíti fel a pedagógusokat. A képzés akkor tekinthető eredményesnek, ha a pedagógus képessé válik a közlekedés komplex ismeretanyagának átadására, ezzel egy időben pedig fejleszteni tudja a tanulók biztonságos és tudatos közlekedéshez kapcsolódó készségeit és képességeit. A képzés tartalmazza az általános közlekedési szabályok bemutatását, a közuti jelzések ismertetését, gyalogos, a kerékpáros és a segédmotoros kerékpáros közlekedésre vonatkozó legfontosabb szabályokat és bemutatja a közlekedés rendszerét. A konkrét ismeretanyag mellett a tananyag számos ponton letölthető segédanyagokkal, teszt- és projektötletekkel, sok közlekedéstörténeti érdekességgel, valamint oktatási módszerek és munkaformák áttekintésével igyekszik minél hasznosíthatóbb tudást adni a pedagógus számára.

A kurzusban megszerzett eredmények vizsgálata április 25-től kezdődik.