Matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés

Középiskolai tanárok részére

A továbbképzés fő célja, hogy: a matematikatanárok legyenek képesek a Felkészítés a közép- és emelt szintű matematikaérettségire című e-learning kurzus feldolgozását tanórai és tanórán kívüli keretek között, a tanulócsoportjaik tudásához és tempójához igazodva eredményesen feldolgozni.

A kurzus a módszertani pedagógus-továbbképzésen felül a Közép- és emelt szintű matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus összes tananyagát tartalmazza.

A továbbképzés elsődleges célcsoportja a gyakorló középiskolai matematikatanárok, másodlagos célcsoportja pedig valamennyi, a téma iránt érdeklődő középiskolai tanár, aki kíváncsi, milyen módon alkalmazható az e-learning a tanítás-tanulás folyamatában, az érettségire való felkészítésben. A jelentkezés feltétele egyetemi szintű pedagógus végzettség.

Pedagógus-továbbképzés középiskolai tanárok részére
– 30 kreditpontért –
ingyenes

90 óra / 120 nap

0 Ft